OP

 

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama OP

OP on aina ollut aidosti erilainen finanssiryhmä. Perustehtävämme on edistää omistajajäsentemme, asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vuonna 2014 palasimme juurillemme - kokonaan asiakkaiden omistamaksi finanssiryhmäksi.

 

 

Selaa eteenpäin ja tutustu keskeisiin tapahtumiimme vuonna 2014. Voit myös ladata vuosikatsauksen pdf-muodossa tästä.

 

Rakennamme huomisen Suomea

"Vuosi 2014 oli OP Ryhmässä suurten päätösten, uusien avausten ja monien onnistumisten aikaa. Muodonmuutoksemme puhtaasti asiakasomisteiseksi finanssiryhmäksi eteni niin arvopohjaisesta, juridisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta suunnitelmien mukaan. Uudistuva rakenteemme tukee selkeämmin perustehtävämme toteuttamista. Olemme asiakkaitamme varten. Asiakkaan kunnioittaminen on meille asiakaslähtöisyyden syvintä ydintä."

 

Muuttuva finanssiala kannustaa meitä luomaan aina uutta

Kun yhteiskunta muuttuu, on myös meidän muututtava. OPlla on aina ollut keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan murroskohdissa. Nykyisin OP Ryhmän strategiaan ja liiketoiminnan painopisteisiin vaikuttaa ympäröivä globaali toimintaympäristö ja sen yhä nopeampi muutos. Erityisesti finanssialan digitalisaatio vaikuttaa toimintaamme.

  1. Globalisaatio

  2. Digitalisaatio

  3. Demografinen muutos ja kaupungistuminen

  4. Talouden tasapainottaminen

  5. Sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen

  6. Kestävä kehitys

 

Lupaus asiakkaille on strategiamme ydin

OPn strategia perustuu pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen asiakkaidemme eduksi. Toiminnan perusta ja strategian kantava voima on osuustoiminnallisuus.

 

Haluamme edistää ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia ja menestystä

Keskitymme toiminnassamme näkökohtiin, jotka ovat tärkeitä kestävän liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja jotka ovat merkityksellisiä sidosryhmillemme. Syksyllä 2014 päivittämämme olennaisuusanalyysin pohjalta meille tärkeimmät näkökohdat ovat:

 

Vahva vakavaraisuus ja tehokkuus ovat toimin-
tamme perusta


Meidän on toimittava tehokkaasti ja kilpailukykyisesti sekä oltava kannattava ja vakavarainen. Meidän on tuotettava asiakkaiden tarvitsemat palvelut kilpailukykyisesti.

Kannamme jäsenyhteisönä huolta asiakkaistamme ja toimintaympäristöstämme

 

Ainutlaatuisella identiteetillä ja yhteisöllisyyttä korostavalla toiminnalla on aina ollut keskeinen merkitys menestyksellemme. Kannamme rahoittajana, vakuuttajana ja yhteistyökumppanina vastuuta toimintaympäristömme kestävästä kehityksestä.

Luomme palveluillamme arvoa asiakkaillemme

 

Panostamme innovatiiviseen ja vastuulliseen tuote- ja palvelukehitykseen. Toimintatapamme on ihmisläheinen ja päätöksenteko paikallista. Ratkaisumme ovat käyttäjäystävällisiä ja meillä on maan laajin palveluverkosto sekä kattavat sähköiset palvelut.

Menestyksemme avain on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

 

Henkilöstön osaamisesta ja jatkuvasta uudistumisesta koko työuran ajan halutaan kehittää ryhmälle menestystekijä, jolla vastataan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja varmistetaan tarvittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme kiinteässä vuorovaikutuksessa asiakkaisiimme ja muihin sidosryhmiin

 

Vahva vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on osa osuustoiminnallista perimäämme ja perustehtäväämme.

 

 

Vuosi 2014 oli meille monin tavoin menestyksekäs

Kulunut vuosi osoitti, että strategiset valintamme näkyvät toivotulla tavalla käytännön toiminnassa. Saimme vuoden aikana tunnustusta muun muassa monista tuotteistamme ja palveluistamme, ja asiakasuskollisuutemme oli tutkitusti Suomen parasta.

 

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi

OP julkisti alkuvuonna suunnitelman pörssiyhtiö Pohjolan osakkeiden ostamisesta ja Pohjolan liiketoimintojen siirtämisestä entistä tiiviimmin osaksi OP Ryhmää. Ostotarjouksen toteuttaminen oli yksi suurimmista finanssialan rakennejärjestelyistä finanssikriisin jälkeisessä Euroopassa. Pohjolan osake poistettiin Helsingin Pörssistä syyskuussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomeen uusi sairaalaverkosto Pohjola Terveys -nimellä

OP päätti neljän uuden yksityissairaalan avaamisesta Suomeen. Samalla se laajentaa toimintaansa uusille erikoisaloille ja työterveyteen.

 

 

 

 

 

 

 

OP sai vuoden aikana useita tunnustuksia

The Banker valitsi OPn vuoden pankiksi Suomessa. World Finance nimesi OPn vuoden vahinkovakuuttajaksi ja vuoden henkivakuuttajaksi Suomessa. OP nimettiin maineeltaan ja vastuullisuudeltaan Suomen parhaaksi finanssialan toimijaksi TNS Gallupin tekemässä Yritysten maine- ja vastuullisuustutkimuksessa.

 

 

 

 

 

 

OPn tuotteille ja palveluille monia kunniamainintoja

OP-mobiilipankki sai parhaan arvosanan MB-lehden tutkimuksessa. OPn Pivo-mobiililompakko voitti Vuoden Huiput -kilpailussa kultahipun Digitaalinen muotoilu -sarjassa. OPn Taloudessa.fi valittiin Suomen parhaaksi yritysblogiksi. Prosperan tutkimuksessa OPn osakepääomamarkkinaneuvonanto arvioitiin Suomen toiseksi parhaaksi. OPn Varallisuudenhoidon rahastovalintaa suorittava tiimi valittiin Suomen toiseksi parhaaksi ruotsalaisen Nordic Fund Selection Journalin vertailussa.

 

 

OP Ryhmän osuuspankit toivat myyntiin Tuotto-osuudet

Tuotto-osuus on asiakasomistajan tapa sijoittaa omaan osuuspankkiinsa. Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksille vuosittain korkoa pankin tuloksen perusteella ja ohjaa näin osan hyvästä menestyksestään asiakasomistajilleen. Tuotto-osuus osoittautui hyvin suosituksi.

 

 

 

OPn riskinkantokyky vahva EKP:n kattavassa arviossa

Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana sekä EKP:n julkistamassa kattavassa arviossa, jossa arvioitiin eurooppalaisten pankkien saamisia yhdenmukaistetuilla arvostusperiaatteilla, että Euroopan pankkivalvojien toteuttamassa stressitestissä, joka mittaa vakavaraisuuden kehitystä stressiskenaarioissa.

 

 

 

 

OPlla on uskollisimmat asiakkaat

Asiakkuusindeksi on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tutkimuksen mukaan OPlla on uskollisimmat asiakkaat. Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML vastaa yhdessä konsulttiyhtiö Avaus Marketing Innovationsin kanssa tutkimuksen toteuttamisesta. 

 

 

 

 

 
 

 

Hyvä lukija,

Tämän sivun tarkoitus oli kertoa tiivistetysti OP Ryhmän vuodesta 2014. Syvenny haluamaasi aihepiirin alla olevista painikkeista.

 

OP Vuosi 2014
(pdf)

Sisältää tietoa OP Ryhmän strategiasta, liiketoiminnasta ja yhteiskuntavastuun olennaisimmista näkökohdista.

Yhteiskuntavastuun
GRI-tiedot (pdf)

Sisältää tiedot GRI-indikaattoreista, raportointiperiaatteista ja GRI-sisältöindeksin.

Toimintakertomus ja
tilinpäätös

Sisältää OP Ryhmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 

 

Arvoisa lukija,

Selataksesi OPn hallinnointiperiaatteita sekä toimintakertomusta ja tilinpäätöstä, suosittelemme suuremman näytön käyttöä.

OK