Ansvarskänsla

Samhällsansvaret utgör en central del av OP Gruppens värden och strategi, enligt vilken ansvarskänslan är en fast del av affärsrörelsen. Ansvarskänslan grundar sig på gruppens värden, starka kapitaltäckning och kompetenta riskhantering. I enlighet med strategin syns OPs ansvarskänsla i verksamheten alla dagar såväl för kunderna som för de anställda. Inom arbetet kring samhällsansvaret beaktas det ekonomiska och sociala ansvaret samt miljöansvaret.

Läs mer i rapporten OP 2014 och i bilagan OP Gruppens GRI-information, som bildar samhällsansvarsrapporten i enlighet med GRI G4-riktlinjerna.