Betjäningskanaler

OP Gruppens servicenät består av flera kanaler såsom nät- och mobiltjänster, telefontjänster samt landets mest omfattande kontorsnät. Det egna servicenätet stöds dessutom av ett omfattande nätverk av ombud och partner som är särskilt viktigt vid försäljningen av skadeförsäkringar.

Kundernas förändrade beteende och den allmänna digitaliseringen av kundernas vardag ändrar i hög grad finansaktörernas sätt att möta kunden i framtiden. OP Gruppen har på många sätt förberett sig på det här. Investeringarna i utvecklingen av mobila tjänster och nättjänster har ökat markant.

Ett konkret bevis på förändringen är att användningen av finanstjänster allt mer håller på att övergå till mobil utrustning. Som svar på kundernas kraftigt förändrade beteende grundade OP Gruppen enheten Digitala lösningar i Uleåborg för att utveckla mobila tjänster samt för att göra nättjänsterna mer säljande och lättanvända. Vid slutet av december hade enheten nästan 100 anställda.

Betalningar och tjänster för handeln är det område där digitaliseringen kanske går fortast framåt. OP Gruppen stärkte sitt föregångarskap inom tjänster för digital betalning genom att förvärva hela aktiestocken i Checkout Finland Oy, som tillhandahåller betalningstjänster för finländska nätaffärer. Med hjälp av tjänsten kan nätaffärerna erbjuda sina kunder många olika sätt att betala. Till tjänsteutbudet hör bland annat bankers betalningsknappar samt betalningar med kort och med kredit.

Vid slutet av räkenskapsperioden betjänade Checkout Finland Oy nästan 10 000 finländska nätaffärer och var till kundantalet den största förmedlaren av nätbetalningar i Finland. Genom förvärvet vill OP Gruppen främja den finländska handeln på nätet och förmedlingen av betalningar inom den. Tillsammans med mobilapplikationen Pivo kan OP Gruppen nu erbjuda affärer och företagare konkurrenskraftiga betalnings- och köptjänster, som kombinerar nätet, mobilen och grunden för affärsrörelsen.

Antalet användare i mobilbanken OP-mobilen ökade under räkenskapsperioden med 77 procent till 540 000. Före slutet av december hade OP Gruppens mobilplånboksapplikation Pivo laddats ner sammanlagt över 450 000 gånger. Mobilplånboken Pivo har snabbt blivit en av de mest frekvent använda betjäningskanalerna: över 30 procent av användarna öppnar applikationen dagligen. För nätbanken har ökningen i antalet användare jämnats ut, nästan 80 procent av våra aktiva kunder använder nätbanken.

OP Gruppen har telefontjänstcentraler i Helsingfors, Joensuu, Kuopio, Tammerfors och Vasa. Vid slutet av räkenskapsperioden hade telefontjänstcentralerna 425 ordinarie anställda. Under räkenskapsperioden tog telefontjänstcentralerna emot 1,9 miljoner samtal, och från centralerna ringde man upp kunder och svarade på nätmeddelanden totalt 715 000 gånger.

Gruppens kontorsnät är landets mest omfattande. Vid slutet av december hade gruppen totalt 456 kontor (485).