OP Gruppens effektiviseringsprogram

OP Gruppen fattade i slutet av 2012 beslut om ett effektiviseringsprogram, vars mål fastställdes till årliga kostnadsinbesparingar på totalt 150 miljoner euro före slutet av 2015.

De åtgärder som genomförts före slutet av 2014 har medfört årliga inbesparingar på cirka 139 miljoner euro. Av det här beloppet består 55 miljoner euro av personalrelaterade kostnader.