Rating

 

Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning Utsikter Långfristig kapitalanskaffning Utsikter
Standard & Poor's A-1+ Negativa AA- Negativa
Moody's P-1 Negativa Aa3 Negativa
Fitch F1 Stabila A+ Stabila
         

Fitch Ratings ger en rating åt både OP Gruppen och Pohjola Bank Abp. OP Gruppens finansiella ställning inverkar också på de ratingar som ges enbart Pohjola.

OP Gruppens eller Pohjolas ratingar har inte ändrats under 2014.

Standard & Poor's bekräftade 22.10.2014 Pohjola Bank Abp:s rating. Utsikterna hölls negativa.

Moody's bekräftade 29.5.2014 Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating och ändrade utsikterna från stabila till negativa som en del av en större europeisk granskning.

Fitch Ratings bekräftade 24.6.2014 OP Gruppens och Pohjola Bank Abp:s långfristiga och kortfristiga rating. Utsikterna för ratingarna förblev stabila.