Laskelma OP Ryhmän omien pääomien muutoksistaOP Ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma
 
Milj. e Osake-
ja osuus-
pääoma
Käyvän arvon rahasto*** Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 336 339 2 682 3 752 7 110 24 7 134
IFRS 10 Konsernitilinpäätös standardimuutoksen vaikutus, veroilla vähennettynä - 0 0 -43 -43 48 5
Oikaistu* oma pääoma 1.1.2013 336 339 2 682 3 709 7 067 73 7 139
Tilikauden laaja tulos - -11 - 654 643 5 648
  Tilikauden tulos - - - 661 661 4 665
  Muut laajan tuloksen erät - -11 - -7 -18 1 -17
Osuuspääoman lisäys 4 - - - 4 - 4
Rahastosiirrot - - 40 -40 - - -
Voitonjako - - - -71 -71 - -71
Osakeperusteiset maksut - - - -1 -1 - -1
Muut -1 - 17 -33 -17 22 4
Oma pääoma 31.12.2013 339 328 2 739 4 218 7 625 100 7 724OP Ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma    
Milj. e Osake-
ja osuus-
pääoma
Käyvän arvon rahasto*** Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 339 328 2 739 4 218 7 625 100 7 724
Tilikauden laaja tulos - 175 - 279 454 32 486
  Tilikauden tulos - - - 599 599 8 607
  Muut laajan tuloksen erät - 175 - -321 -145 24 -121
Määräysvallattomilta omistajilta hankittu omistusosuus Pohjola Pankki Oyj:stä** -199 -78 -512 -1 633 -2 422 - -2 422
Osuuspääoman lisäys 1 568 - 0 - 1 568 - 1 568
Rahastosiirrot - - 26 -26 - - -
Voitonjako - - 0 -76 -76 - -76
Osakeperusteiset maksut - - - -2 -2 - -2
Muut 0 - -257 254 -3 -62 -65
Oma pääoma 31.12.2014 1 709 425 1 996 3 014 7 144 69 7 213

                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

** OP Osuuskunnan Pohjola Pankki Oyj:n osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen mukainen koko kauppahinta on vähennetty omasta pääomasta.

*** Liite 43