OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 106. Vastapuoliriski


Luottoluokitusjakauma, milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Moody's vastaavuus Sijoitus* Vakuutus** Sijoitus* Vakuutus**
Aaa 698 - 872 -
Aa1−Aa3 445 14 308 8
A1−A3 786 38 585 23
Baa1−Baa3 600 0 402 0
Ba1 tai alempi 170 - 189 -
Sisäisesti luokiteltu 1 41 27 49
Yhteensä 2 700 93 2 384 80

* Sisältää rahamarkkinasijoitukset ja talletukset, joukkolainat ja korkorahastot

** Sisältää jälleenvakuuttajien osuuden vakuutusvelasta ja saamiset jälleenvakuuttajilta.