OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 109. Henkivakuutuksen vakuutusvelan purkautuminen kassavirroiksi

 

  Duraatio
31.12.2014 milj. e 2015–2016 2017–2018 2019–2023 2024–2028 2029–2033 2034–2038 2039-
Sijoitussidonnaiset sopimukset -1 048 -851 -1 596 -1 154 -824 -516 -766
Vakuutussopimukset -891 -709 -1 281 -889 -596 -411 -697
  Henkivakuutus/Säästäminen -816 -621 -1 042 -685 -459 -326 -574
  Yksilöllinen eläkevakuutus -70 -82 -221 -183 -118 -68 -59
  Ryhmäeläkevakuutus -5 -6 -18 -21 -19 -17 -64
Sijoitussopimukset -157 -142 -315 -265 -228 -105 -69
  Eläkesopimukset -136 -124 -267 -248 -182 -105 -69
  Kapitalisaatiosopimukset -21 -18 -48 -17 -46 - -
Muut kuin sijoitussidonnaiset sopimukset -740 -606 -1 299 -815 -535 -364 -685
Vakuutussopimukset -594 -525 -1 160 -761 -515 -361 -684
  Henkivakuutus/Säästäminen -258 -182 -304 -185 -123 -81 -161
  Takuukorko 4,5 % -13 -21 -20 -12 -10 -3 -4
  Takuukorko 3,5 % -101 -99 -203 -130 -94 -69 -144
  Takuukorko 2,5 % -143 -61 -80 -42 -19 -9 -13
  Takuukorko 1,5 % -1 -1 -1 -1 - - -
  Yksilöllinen eläkevakuutus -126 -161 -447 -238 -133 -81 -125
  Takuukorko 4,5 % -42 -68 -151 -69 -26 -8 -1
  Takuukorko 3,5 % -62 -77 -213 -116 -69 -39 -35
  Takuukorko 2,5 % -22 -16 -82 -53 -38 -34 -89
  Takuukorko 1,5 % - - -1 - - - -
  Ryhmäeläkevakuutus -162 -159 -380 -328 -256 -198 -398
  Etuusperusteinen 3,5 % -150 -147 -356 -304 -233 -180 -345
  Etuusperusteinen 2,5 % -7 -6 -9 -6 -5 -4 -10
  Etuusperusteinen 1,5 % -2 -1 -2 -2 -2 -1 -4
  Maksuperusteinen 3,5 % -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3
  Maksuperusteinen 2,5 % -2 -3 -9 -14 -14 -11 -31
  Maksuperusteinen 1,5 % - -1 -2 -1 -1 -1 -5
  Yksilölliset riskihenkivakuutukset -36 -22 -29 -10 -3 -1 -
  Ryhmähenkivakuutukset -12 -1 - - - - -
Sijoitussopimukset -11 -4 -1 - - - -
  Kapitalisaatiosopimukset -11 -4 -1 - - - -
  Takuukorko 3,5 % 0 0 0 - - - -
  Takuukorko 2,5 % -11 -4 -1 - - - -
  Takuukorko 1,5 % - - - - - - -
  Korkotäydennys -135 -77 -138 -54 -20 -3 -1
Muut vakuutusvelan erät 60 - - - - - -
Yhteensä -1 728 -1 457 -2 895 -1 969 -1 359 -880 -1 451


Duraatio
31.12.2013, milj. e 2014–2015 2016–2017 2018–2022 2023–2027 2028–2032 2033–2037 2038-
Sijoitussidonnaiset sopimukset -899 -842 -1 546 -1 194 -872 -581 -831
Vakuutussopimukset -775 -709 -1 199 -875 -599 -423 -713
  Henkivakuutus/Säästäminen -710 -619 -970 -671 -455 -323 -590
  Yksilöllinen eläkevakuutus -61 -85 -212 -192 -133 -92 -95
  Ryhmäeläkevakuutus -4 -5 -17 -13 -11 -7 -28
Sijoitussopimukset -123 -133 -347 -319 -273 -158 -119
  Eläkesopimukset -103 -119 -310 -309 -253 -158 -119
  Kapitalisaatiosopimukset -20 -14 -37 -11 -21 0 0
Muut kuin sijoitussidonnaiset sopimukset -694 -569 -1 174 -782 -529 -365 -687
Vakuutussopimukset -677 -554 -1 159 -776 -526 -364 -687
  Henkivakuutus/Säästäminen -348 -205 -335 -204 -134 -86 -176
  Takuukorko 4,5 % -12 -18 -26 -12 -11 -3 -4
  Takuukorko 3,5 % -109 -96 -220 -143 -103 -75 -162
  Takuukorko 2,5 % -226 -90 -87 -47 -20 -9 -10
  Takuukorko 1,5 % -2 -1 -2 -1 0 0 0
  Yksilöllinen eläkevakuutus -114 -175 -425 -240 -137 -85 -132
  Takuukorko 4,5 % -41 -74 -147 -69 -29 -9 -1
  Takuukorko 3,5 % -53 -77 -205 -123 -69 -46 -37
  Takuukorko 2,5 % -19 -24 -73 -48 -39 -29 -94
  Takuukorko 1,5 % 0 0 0 0 0 0 0
  Ryhmäeläkevakuutus -165 -152 -370 -322 -251 -193 -378
  Etuusperusteinen 3,5 % -154 -143 -348 -302 -235 -180 -347
  Etuusperusteinen 2,5 % -7 -6 -9 -6 -5 -4 -10
  Etuusperusteinen 1,5 % -1 -1 -1 -1 -1 0 -1
  Maksuperusteinen 3,5 % 0 -1 -2 -1 -1 -1 -4
  Maksuperusteinen 2,5 % -2 -2 -8 -11 -10 -7 -14
  Maksuperusteinen 1,5 % 0 0 -1 -1 -1 -1 -2
  Yksilölliset riskihenkivakuutukset -38 -21 -28 -10 -3 -1 0
  Ryhmähenkivakuutukset -12 -1 0 - - - -
Sijoitussopimukset -4 -8 -2 - - - -
  Kapitalisaatiosopimukset -4 -8 -2 - - - -
  Takuukorko 3,5 % 0 0 0 - - - -
  Takuukorko 2,5 % -4 -8 -2 - - - -
  Takuukorko 1,5 % 0 0 0 - - - -
  Korkotäydennys -13 -6 -13 -6 -3 -1 0
Muut vakuutusvelan erät - - - - - - -
Yhteensä -1 593 -1 410 -2 720 -1 976 -1 401 -947 -1 518