OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 114. Henkivakuutuksen sijoitusten valuuttariski


Valuuttapositio, milj. e 31.12.2014 31.12.2013
USD 110 84
SEK 2 2
JPY 1 1
GBP 17 13
Muut 104 70
Yhteensä* 234 170* Kokonaisnettovaluuttapositio

Valuuttapositio oli 5,8 % sijoituskannasta (4,5 %).