OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 67. Yritysvastuut toimialoittain



Nettovastuut

31.12.2014 Tase Taseen
ulko-
puoliset
Yhteensä %-jakauma
Asuntojen vuokraus ja hallinta 6 154 808 6 962 21,0
Muiden kiinteistöjen hallinta 2 924 409 3 333 10,0
Kauppa 2 660 505 3 165 9,5
Energia 1 201 1 147 2 348 7,1
Palvelut 1 735 453 2 188 6,6
Rakentaminen 1 112 904 2 016 6,1
Kone- ja laiteteollisuus (ml. huolto) 1 008 884 1 892 5,7
Kuljetus ja varastointi 1 390 398 1 789 5,4
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 061 133 1 193 3,6
Metsäteollisuus 799 331 1 131 3,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 022 115 1 138 3,4
Omien kiinteistöjen kauppa 702 315 1 017 3,1
Informaatio ja viestintä 609 374 982 3,0
Elintarviketeollisuus 631 342 973 2,9
Metalliteollisuus 498 381 879 2,7
Kemian teollisuus 371 408 778 2,3
Muu teollisuus 360 140 499 1,5
Vesi- ja jätehuolto 245 122 368 1,1
Kaivostoiminta ja louhinta 145 62 207 0,6
Muut toimialat 136 170 306 0,9
Yhteensä 24 763 8 400 33 164 100


Nettovastuut

31.12.2013 Tase Taseen
ulko-
puoliset
Yhteensä %-jakauma
Asuntojen vuokraus ja hallinta 5 529 781 6 310 19,4
Muiden kiinteistöjen hallinta 3 025 449 3 474 10,7
Kauppa 2 568 720 3 287 10,1
Rakentaminen 1 179 1 046 2 225 6,8
Palvelut 1 577 539 2 116 6,5
Kone- ja laiteteollisuus (ml. huolto) 946 1 032 1 978 6,1
Energia 1 010 815 1 825 5,6
Kuljetus ja varastointi 1 370 333 1 704 5,2
Informaatio ja viestintä 695 453 1 148 3,5
Metsäteollisuus 691 450 1 140 3,5
Omien kiinteistöjen kauppa 820 304 1 124 3,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 881 150 1 031 3,2
Metalliteollisuus 575 438 1 012 3,1
Maa-, metsä- ja kalatalous 862 106 969 3,0
Elintarviketeollisuus 612 336 948 2,9
Kemian teollisuus 352 514 866 2,7
Muu teollisuus 389 238 626 1,9
Vesi- ja jätehuolto 263 110 373 1,1
Kaivostoiminta ja louhinta 146 103 250 0,8
Muut toimialat 84 90 174 0,5
Yhteensä 23 574 9 006 32 580 100