OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 68. Yritysvastuut rating-luokittain31.12.2014 31.12.2013
Luokka Netto-
vastuut
% Netto-
vastuut
%
1,0−2,0 1 322 4,0 1 299 4,0
2,5−5,0 14 818 44,7 13 735 42,2
5,5−7,0 10 955 33,0 11 314 34,7
7,5-8,5 4 585 13,8 4 513 13,9
9,0−10,0 981 3,0 1 085 3,3
11,0−12,0 502 1,5 634 1,9
Yhteensä 33 164 100,0 32 580 100,0

Luottoluokkiin liittyvistä maksukyvyttömyyden todennäköisyyksistä on kerrottu liitetiedossa 86.