OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 69. Yritysvastuiden jakauma asiakkaan vastuun määrän mukaan


31.12.2014
Nettovastuun määrä, milj. e Kotimaa Ulkomaa Yhteensä %
0-1 6 677 258 6 934 20,9
1-10 7 595 550 8 145 24,6
10-50 5 461 821 6 282 18,9
50-100 4 368 431 4 799 14,5
100- 7 003 - 7 003 21,1
Yhteensä 31 104 2 060 33 164 100,0

31.12.2013
Nettovastuun määrä, milj. e Kotimaa Ulkomaa Yhteensä %
0-1 6 697 213 6 911 21,2
1-10 7 744 565 8 309 25,5
10-50 5 295 794 6 089 18,7
50-100 4 464 109 4 573 14,0
100- 6 698 - 6 698 20,6
Yhteensä 30 898 1 682 32 580 100,0