OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 70. OP Ryhmän varainhankinnan rakenne


Milj. e 31.12.2014 Osuus, % 31.12.2013 Osuus, %
Velat luottolaitoksille 1 776 2,1 1 039 1,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4 0,0 4 0,0
Velat asiakkaille
Talletukset 48 775 57,9 47 333 61,4

Muut 2 388 2,8 2 825 3,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Sijoitus- ja yritystodistukset sekä ECP:t 6 980 8,3 6 807 8,8

Joukkovelkakirjat 17 976 21,3 14 622 19,0
Muut velat 3 447 4,1 2 691 3,5
Velat, joilla huonompi etuoikeus 1 020 1,2 861 1,1
Osakepääoma - - 199 0,3
Lisäosuuspääoma 192 0,2 606 0,8
Jäsenosuudet 148 0,2 140 0,2
Tuotto-osuudet 1 561 1,9 - -
Yhteensä 84 267 100,0 77 124 100,0