OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 71. Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan

 

31.12.2014 alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Rahoitusvarat    
Käteiset varat 3 888 - - - - 3 888
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
  Saamistodistukset 30 58 209 54 3 354
Saamiset luottolaitoksilta 280 165 228 12 0 686
Saamiset asiakkailta 4 624 6 788 26 562 16 055 16 653 70 683
Sijoitusomaisuus  
  Myytävissä olevat saamistodistukset 255 642 3 289 4 068 27 8 282
  Eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset 50 48 70 22 0 191
Rahoitusvarat yhteensä 9 128 7 702 30 359 20 211 16 683 84 084

Käypään arvoon kirjattavien rahoitus- -30 -58 -209 -54 -3 -354
  varojen siirto alle 3 kk-ryhmään 354 - - - - 354
Rahoitusvarat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 9 452 7 644 30 150 20 157 16 681 84 084

Rahoitusvelat alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Velat luottolaitoksille 1 475 251 50 - - 1 776
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4 - - - - 4
Velat asiakkaille 46 494 3 288 889 273 218 51 163
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5 168 5 362 10 762 3 492 172 24 956
Velat, joilla on huonompi etuoikeus - 129 211 680 1 1 020
Rahoitusvelat yhteensä 53 141 9 030 11 912 4 446 391 78 920
  Vaadittaessa maksettavien yksityisasiakkaiden talletusten siirto alle 3 kk-ryhmästä 3-12 kk-ryhmään -26 214 26 214 - - - -
Rahoitusvelat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 26 927 35 244 11 912 4 446 391 78 920
Takaukset 24 226 539 8 81 878
Takuuvastuut 282 440 514 70 701 2 007
Luottolupaukset 8 839 - - - - 8 839
Lyhytaikaisiin kauppatapahtumiin liittyvät sitoumukset 76 183 59 0 1 319
Muut 259 2 7 244 12 524
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 9 480 851 1 120 322 795 12 567
 
31.12.2013 alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Rahoitusvarat                    
Käteiset varat 2 172 - - - - 2 172
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
  Saamistodistukset 38 36 288 80 8 450
Saamiset luottolaitoksilta 384 186 262 14 2 848
Saamiset asiakkailta 4 010 6 599 26 028 15 630 15 875 68 142
Sijoitusomaisuus  
  Myytävissä olevat saamistodistukset 134 414 3 844 3 185 26 7 602
  Eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset 67 25 175 4 0 271
Rahoitusvarat yhteensä 6 804 7 261 30 597 18 913 15 910 79 486

Käypään arvoon kirjattavien rahoitus- -38 -36 -288 -80 -8 -450
  varojen siirto alle 3 kk-ryhmään 450 - - - - 450
Rahoitusvarat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 7 217 7 225 30 309 18 834 15 902 79 486

Rahoitusvelat alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Velat luottolaitoksille 992 32 15 - - 1 039
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4 - - - - 4
Velat asiakkaille 43 734 4 667 1 057 291 407 50 157
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5 651 5 074 10 308 231 165 21 428
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 41 119 90 611 - 861
Rahoitusvelat yhteensä 50 421 9 892 11 471 1 133 572 73 489
  Vaadittaessa maksettavien yksityisasiakkaiden talletusten siirto alle 3 kk-ryhmästä 3-12 kk-ryhmään -24 663 24 663 - - - -
Rahoitusvelat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 25 758 34 555 11 471 1 133 572 73 489
 
Takaukset 80 76 486 38 251 931
Takuuvastuut 315 496 603 55 498 1 967
Luottolupaukset 9 772 - - - - 9 772
Lyhytaikaisiin kauppatapahtumiin liittyvät sitoumukset 85 86 77 15 3 265
Muut 251 2 17 222 1 492
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 10 503 660 1 182 330 752 13 428