OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 78. Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastuuryhmittäin


31.12.2014, milj.e Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luottolaitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Arvo-
paperistetut erät
Muut
Suomi 5 886 551 36 311 50 230 2 694 - 1 310
Muut Pohjoismaat 189 2 760 15 - - 0
Baltia 0 1 402 445 73 2 - 0
Muut EU-maat 2 827 3 602 415 81 17 177 0
Muu Eurooppa - 221 11 18 4 - -
USA - 73 10 20 - - -
Aasia - 381 74 16 - - -
Muut maat 9 658 49 25 0 - -
Yhteensä 8 911 6 891 38 075 50 478 2 717 177 1 310

Sisäisten luottoluokitusten menetelmällä (IRBA) lasketuista vastuista 96 prosenttia on Suomesta.


31.12.2013, milj.e Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luottolaitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Arvo-
paperistetut erät
Muut
Suomi 3 943 566 34 141 49 293 449 9 973
Muut Pohjoismaat 52 1 490 400 65 4 - -
Baltia 214 5 615 17 - - -
Muut EU-maat 2 113 3 192 458 71 19 222 -
Muu Eurooppa - 324 57 45 5 - -
USA - 98 8 20 - - -
Aasia - 259 46 14 0 - -
Muut maat 9 299 16 7 - - -
Yhteensä 6 332 6 234 35 742 49 532 476 231 973