OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 79. Vastuiden jäljellä oleva juoksuaika vastuuryhmittäin


31.12.2014, milj.e Alle 3 kk 3 – 12 kk 1 – 5 v 5 – 10 v Yli 10 v Yhteensä
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 4 630 169 1 052 2 530 530 8 911
Saamiset laitoksilta 1 978 2 080 1 991 788 53 6 891
Saamiset yrityksiltä 8 523 3 773 13 253 4 981 7 546 38 075
Vähittäissaamiset 3 509 1 060 6 196 8 026 31 687 50 478
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset - - - - - 2 717
Arvopaperistetut erät - 67 21 88 1 177
Muut erät 693 3 31 583 1 1 310
Yhteensä 19 669 7 152 22 562 19 356 39 820 108 559

31.12.2013, milj.e Alle 3 kk 3 – 12 kk 1 – 5 v 5 – 10 v Yli 10 v Yhteensä
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 2 965 35 935 2 024 373 6 332
Saamiset laitoksilta 908 569 3 111 1 549 98 6 234
Saamiset yrityksiltä 7 559 3 320 13 288 4 656 6 919 35 742
Vähittäissaamiset 3 597 941 6 048 7 618 31 327 49 532
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset - - - - - 476
Arvopaperistetut erät 33 27 104 66 1 231
Muut erät 129 4 10 831 - 973
Yhteensä 15 190 4 895 23 495 16 745 38 718 99 520