OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 81. Yritysvastuut toimialoittain


31.12.2014, milj.e Vastuun määrä Riski-
painotetut erät
Erään-
tyneet vastuut
Arvon-
alentuneet vastuut
Arvon-
alentumiset
Asuntojen vuokraus ja hallinta 6 731 3 277 7 2 1
Kauppa 3 859 2 372 66 25 19
Muiden kiinteistöjen hallinta 3 809 2 451 56 30 13
Palvelut 3 181 1 893 68 28 20
Energia 2 839 760 4 2 2
Rakentaminen 2 750 1 734 52 15 11
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2 128 987 11 7 7
Muu teollisuus 1 972 898 81 28 24
Kone- ja laiteteollisuus (ml. huolto) 1 878 681 100 59 53
Kuljetus ja varastointi 1 740 1 219 35 13 10
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 388 967 35 8 6
Metsäteollisuus 1 324 880 200 122 107
Elintarviketeollisuus 1 129 485 62 43 34
Omien kiinteistöjen kauppa 1 050 642 3 1 1
Metalliteollisuus 1 016 761 95 44 31
Informaatio ja viestintä 1 004 524 13 5 5
Muut toimialat 957 793 1 - 62
Vesi- ja jätehuolto 389 128 4 1 1
Kemianteollisuus 271 109 2 0 0
Kaivostoiminta ja louhinta 224 133 35 24 16
Yhteensä 39 639 21 691 929 457 423

31.12.2013, milj.e Vastuun määrä Riski-
painotetut erät
Erään-
tyneet vastuut
Arvon-
alentuneet vastuut
Arvon-
alentumiset
Asuntojen vuokraus ja hallinta 6 457 3 254 6 2 1
Kauppa 3 661 2 193 136 75 50
Muiden kiinteistöjen hallinta 3 602 2 334 56 21 10
Kone- ja laiteteollisuus (ml. huolto) 2 805 1 037 98 60 55
Palvelut 2 779 1 676 68 37 25
Rakentaminen 2 472 1 592 56 13 10
Energia 2 150 567 6 0 0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 880 812 14 7 6
Kuljetus ja varastointi 1 674 1 292 41 13 10
Metsäteollisuus 1 286 880 204 123 109
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 142 935 23 7 5
Omien kiinteistöjen kauppa 1 140 743 6 0 0
Metalliteollisuus 1 131 895 92 43 32
Informaatio ja viestintä 1 073 511 3 1 1
Elintarviketeollisuus 994 615 16 12 9
Muut toimialat 834 656 2 0 59
Kemianteollisuus 814 269 4 0 0
Muu teollisuus 797 539 87 22 12
Vesi- ja jätehuolto 392 122 20 4 2
Kaivostoiminta ja louhinta 264 183 33 20 14
Yhteensä 37 348 21 103 969 460 411

Toimialajaottelussa yritysvastuisiin on luettu mukaan myös vähittäisvastuisiin luettavat yritysasiakkaat.
Toimialajako on tilastokeskuksen uusimman toimialajaottelun (TOL 2008) mukainen.


Erääntyneet vastuut ovat standardimenetelmässä vastuita, joiden korot tai pääomat ovat olleet maksamatta yli 90 päivää. FIRB-menetelmässä erääntyneet vastuut ovat maksukyvyttömien asiakkaiden vastuita. Maksukyvyttömiä ovat rating-luokkiin 11-12 tai F kuuluvat asiakkaat.