OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 83. Vähittäisvastuut rating-luokittain (AIRB)


Kaikki vähittäissaamiset


31.12.2014 31.12.2013
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. e
PD,
keski-
määrin*, %
Riskipaino,
keski-
määrin, %
Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. e
PD,
keski-
määrin*, %
Riskipaino, keskimäärin, %
Henkiöasiakkaat yhteensä 45 654 0,9 8,5 44 754 1,0 8,8
A 27 075 0,0 1,4 25 562 0,0 1,5
B 10 492 0,1 4,6 10 607 0,1 4,8
C 3 922 0,5 14,4 4 255 0,5 14,4
D 2 352 2,2 38,6 2 467 2,3 36,0
E 1 514 21,4 82,5 1 629 21,3 81,9
F 298 100,0 99,3 234 100,0 91,9
Yritysasiakkaat yhteensä 1 486 5,2 34,7 1 536 5,2 42,5
1,0−2,0 0 0,0 1,0 - - -
2,5−5,0 361 0,3 7,1 357 0,4 9,7
5,5−7,0 673 1,4 25,8 717 1,4 32,9
7,5−8,5 252 5,4 42,8 256 5,4 55,4
9,0−10,0 137 36,4 68,1 139 36,4 88,0
11,0−12,0 64 100,0 180,8 67 100,0 176,3
Yhteensä 47 140 1,1 9,4 46 291 1,1 9,9


Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset31.12.2014 31.12.2013
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. e
PD,
keski-
määrin*, %
Riskipaino,
keski-
määrin, %
Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. e
PD,
keski-
määrin*, %
Riskipaino, keskimäärin, %
Henkiöasiakkaat yhteensä 41 285 0,8 6,1 39 833 0,9 6,5
A 25 865 0,0 1,2 23 900 0,0 1,2
B 9 274 0,1 3,7 9 331 0,1 3,6
C 3 125 0,5 10,1 3 369 0,5 10,1
D 1 662 2,3 28,4 1 854 2,3 28,4
E 1 127 21,8 75,0 1 204 21,9 77,4
F 232 100,0 94,4 176 100,0 85,3
Yritysasiakkaat yhteensä 821 4,9 17,7 800 4,9 20,4
1,0−2,0 0 0,0 0,2 - - -
2,5−5,0 262 0,3 2,6 247 0,4 3,1
5,5−7,0 341 1,4 11,2 344 1,4 13,2
7,5−8,5 116 - 30,6 110 5,4 37,7
9,0−10,0 72 36,8 49,0 69 37,7 60,5
11,0−12,0 30 100,0 97,6 30 100,0 87,8
Yhteensä 42 107 0,9 6,3 40 633 0,9 6,7

* Keskimääräisessä PD:ssä ei ole huomioitu maksukyvyttömiä eli rating-luokkia F, 11,0 ja 12,0.


Vähittäisvastuiden henkilöasiakkaiden maksukykyä arvioitavien luokittelumallien antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty omaa henkilöasiakkaiden maksukyvyttömyysaineistoa ja ulkoista aineistoa. Ulkoisena aineistona on hyödynnetty työttömyysasteita vuodesta 1989 alkaen. Aineistoon liittyvä epävarmuus on huomioitu tilastollisen varovaisuuslisän avulla.


Vähittäisvastuiden yritysasiakkaiden luokittelumallien antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty omaa yritysasiakkaiden maksukyvyttömyysaineistoa sekä ulkoista aineistoa. Ulkoisena aineistona on käytetty konkurssiosuuksia vuodesta 1986 alkaen. Aineistoon liittyvä epävarmuus on huomioitu tilastollisen varovaisuuslisän avulla.