OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 10. Kaupankäynnin nettotuotot


Milj. e 2014 2013
oikaistu*
Kaupankäyntivaroista ja -veloista    
Myyntivoitot ja -tappiot    
  Saamistodistuksista 7 4
  Osakkeista ja osuuksista 4 5
  Johdannaisista 25 69
  Yhteensä 35 77
Arvostusvoitot ja -tappiot    
  Saamistodistuksista 3 -2
  Osakkeista ja osuuksista 1 3
  Johdannaisista 21 12
  Yhteensä 25 13
Osinkotuotot kaupankäyntivaroista 1 1
Kaupankäyntivaroista ja -veloista nettotuotot yhteensä 61 90
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista varoista ja -veloista    
Myyntivoitot ja -tappiot    
  Saamistodistuksista 1 0
  Johdannaisista 0 1
  Yhteensä 1 1
Arvostusvoitot ja -tappiot    
  Saamistodistuksista -1 1
  Yhteensä -1 1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista varoista ja -veloista nettotuotot yhteensä 0 2
Valuuttatoiminnan nettotuotot    
  Valuutanvaihdosta -78 -1
  Muut 105 23
Valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä 28 22
Kaupankäynnin nettotuotot yhteensä 88 114
                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.