OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 12. Liiketoiminnan muut tuotot


Milj. e 2014 2013
oikaistu*
Vuokratuotot oman käytön kiinteistöistä 14 13
Myyntivoitot oman käytön kiinteistöistä 1 4
Tuotot yritysjärjestelyistä 0 1
Vakuutuskorvaukset 0 0
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan muut tuotot 2 2
Leasingsopimukset 5 5
Atk-tuotot 3 12
Perintätoiminnasta saadut tuotot 2 2
Muut 37 47
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 64 86

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.