OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 14. Muut hallintokulut


Milj. e 2014 2013
oikaistu*
Toimistokulut 74 72
ICT-kulut 193 160
Yhteyskulut 35 37
Markkinointikulut 35 35
Yhteiskuntavastuun kulut 7 6
Muut hallinnon kulut 71 73
Muut hallintokulut yhteensä 414 384

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.