OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 15. Liiketoiminnan muut kulut

 

Milj. e 2014 2013
oikaistu*
Vuokrakulut 5 4
Oman käytön kiinteistöistä 86 84
Myyntitappiot oman käytön kiinteistöistä 1 1
Poistot    
  Rakennuksista 23 22
  Koneista ja kalustosta 14 21
  Aineettomista hyödykkeistä 50 46
  Yrityskaupan yhteydessä muodostuneista aineettomista hyödykkeistä 41 42
  Muista 12 14
  Yhteensä 140 145
Arvonalentumiset    
  Oman käytön kiinteistöistä 10 2
  Liikearvosta 0 0
  Yhteensä 10 2
Pankkivero 43 46
Talletussuojarahaston kannatusmaksu 29 29
Muut 124 111
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 437 422

                               

Erä muut liiketoiminnan muissa kuluissa sisältää valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksuja 14 milj. e (13 milj. e), vakuutus- ja varmuuskuluja 11 milj. e (10 milj. e), vahinkovakuutustoiminnan muita kuluja 9 milj. e (11 milj. e) ja muita liiketoiminnan kuluja 89 milj. e (77 milj. e).

 

Tilintarkastajille maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 2,2 milj. e (1,8 milj. e), tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista toimeksiannoista 0,2 milj. e (0,3 milj. e), veroneuvonnasta 0,1 milj. e (0,2 milj. e) ja muista palveluista 1,1 milj. e (1,2 milj. e).

 

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.