OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 6. Saamisten arvonalentumiset


Milj. e 2014 2013
Luotto- ja takaustappioina poistetut saamiset 71 61
Palautukset poistetuista saamisista -13 -15
Arvonalentumisten lisäys 110 110
Arvonalentumisten peruutukset -87 -72
Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset 7 -1
Saamisten arvonalentumiset yhteensä 88 84