OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 9. Palkkiotuotot ja -kulut, netto


Milj. e 2014 2013
oikaistu*
Palkkiotuotot


Luotonannosta 207 199

Talletuksista 5 6

Maksuliikkeestä 238 212

Arvopapereiden välityksestä 23 22

Arvopapereiden liikkeeseen laskusta 11 11

Rahastoista 109 90

Omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä 82 74

Vakuutusten välityksestä 55 61

Takauksista 22 23

Asunnonvälityksestä 70 71

Muista 25 25
Yhteensä 847 794Palkkiokulut


Maksuliikkeestä 60 44

Arvopapereista 8 7

Muista 52 49
Yhteensä120 100Palkkiotuotot ja -kulut, netto 727 694

Muut palkkiokulut -erä sisältää maksettuja palkkioita omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä 15 milj. e (12) ja muita maksettuja palkkioita 36 milj. e (37).

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.