OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 19. Saamiset luottolaitoksilta


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Saamiset luottolaitoksilta

Talletukset


Vaadittaessa maksettavat 234 298

Muut 3 14

Yhteensä 237 311
Luotot ja muut saamiset


Muut 261 316

Saamistodistukset 188 222

Yhteensä 449 538
Yhteensä 686 849
Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 686 849

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.