OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 20. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Kaupankäynnin rahoitusvarat    
  Valtion saamistodistukset 6 14
  Sijoitus- ja yritystodistukset 29 4
  Debentuurit 20 8
  Perpetuaalit (ikuiset lainat) 1 6
  Joukkovelkakirjalainat 293 401
  Muut saamistodistukset 4 6
  Osakkeet ja osuudet 73 87
Yhteensä 426 525
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat    
  Joukkovelkakirjalainat 1 7
  Muut saamistodistukset - 5
Yhteensä 1 11
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat yhteensä 427 537

                               

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien saamistodistusten sekä osakkeiden ja osuuksien erittely noteerauksen ja liikkeeseenlaskijan perusteella

 

Kaupankäynnin rahoitusvarat 31.12.2014 31.12.2013
Milj. e Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Noteeratut        
  Julkisyhteisöiltä 4 - 9 -
  Muilta 316 72 422 86
Muut        
  Julkisyhteisöiltä 29 - 4 -
  Muilta 4 0 4 1
Yhteensä 353 73 438 87
 
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat 31.12.2014 31.12.2013
Milj. e Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Noteeratut        
  Muilta 0 - 7 -
Muut        
  Muilta 0 - 5 -
Yhteensä 1 - 11 -
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat yhteensä 354 73 450 87