OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 21. Johdannaissopimukset


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät


Korkojohdannaiset 4 533 2 592

Valuuttajohdannaiset 647 169

Osake- ja indeksijohdannaiset 62 108

Luottojohdannaiset 2 3

Hyödykejohdannaiset 54 55

Yhteensä 5 299 2 927
Suojaavat johdannaissopimukset


Käyvän arvon suojaus


Korkojohdannaiset 479 424

Valuuttajohdannaiset 83 38

Rahavirran suojaus


Korkojohdannaiset 10 18

Yhteensä 572 479
Muutoin suojaavat johdannaiset


Korkojohdannaiset 49 17

Muut 0 0

Yhteensä 49 17
Johdannaissopimukset yhteensä 5 920 3 423

Tase-erä sisältää johdannaissopimusten positiiviset arvonmuutokset ja maksetut preemiot.