OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 30. Muut varat


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Maksujenvälityssaamiset 10 35
Eläkevarat - 46
Siirtosaamiset


Korot 710 790

Muut siirtosaamiset 33 29
Johdannaissaamiset 105 55
Arvopaperisaamiset 29 71
Muut 1 064 528
Yhteensä 1 951 1 554

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.