OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VASTUUSITOUMUKSIA JA JOHDANNAISIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 54. Rahoitusvarat ja -velat, jotka on vähennetty toisistaan tai joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely

 

Rahoitusvarat, jotka on netotettu taseessa tai joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestelyRahoitusvarojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2014. milj. e Rahoitusvarojen
bruttomäärä
Rahoitusvelkojen
bruttomäärä, joka on vähennetty
rahtoitusvaroista*
Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
varat***
Saadut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset
6 791
-871 5 920 -3 956 -722 1 242
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 66
- 66 -8 - 58
Vahinkovakuutuksen johdannaiset 12
- 12 -1 - 11
Johdannaiset yhteensä 6 869
-871 5 998 -3 965 -722 1 311


Rahoitusvarojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2013. milj. e Rahoitusvarojen
bruttomäärä
Rahoitusvelkojen
bruttomäärä, joka on vähennetty
rahtoitusvaroista*
Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
varat***
Saadut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset
3 498
-71 3 423 -2 362 -359 702
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 71
- 71 -9 - 62
Vahinkovakuutuksen johdannaiset 4
- 4 - - 4
Johdannaiset yhteensä 3 573
-71 3 498 -2 371 -359 768
 
                               

Rahoitusvelat, jotka on netotettu taseessa tai joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestelyRahoitusvelkojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2014. milj. e Rahoitusvelkojen bruttomäärä Rahoitusvarojen bruttomäärä, joka on vähennetty rahtoitusveloista* Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
velat***
Annetut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset
6 351
-862 5 489 -3 956 -862 671
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 8
- 8 -8 - 0
Vahinkovakuutuksen johdannaiset 2   - 2 -1 - 2
Johdannaiset yhteensä 6 361
-862 5 499 -3 965 -862 672


Rahoitusvelkojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2013. milj. e Rahoitusvelkojen bruttomäärä Rahoitusvarojen bruttomäärä, joka on vähennetty rahtoitusveloista* Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
velat***
Annetut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset
3 221
-64 3 157 -2 362 -377 418
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 9
- 9 -9 - -
Vahinkovakuutuksen johdannaiset -   - - - - -
Johdannaiset yhteensä 3 230
-64 3 166 -2 371 -377 418

                               

* ml. käteisvaroihin sisältyvä päivittäin selvitettyjen johdannaisten nettomäärä yht.9 (8) miljoonaa euroa.

** Käyvät arvot ilman kertyneitä korkoja

*** OP Ryhmän käytäntönä on solmia johdannaisyleissopimukset kaikkien johdannaisvastapuolien kanssa.


OTC-johdannaisten keskusvastapuoliselvitys

Ennakoiden EMIR– asetuksen (Regulation (EU) No 648/2012 ) edellyttämää keskusvastapuoliselvityksen voimaantuloa, OP Ryhmä on siirtynyt helmikuussa 2013 finanssivastapuolten kanssa solmittujen standardiehtoisten OTC – johdannaiskauppojen keskusvastapuoliselvitykseen London Clearing House:ssa uusien korkojohdannaisten osalta. Toimintamallissa johdannaisten vastapuoleksi muuttuu päivittäisen selvitysprosessin päätteeksi keskusvastapuoli, jonka kanssa netotetaan johdannaisten päiväkohtaiset maksut. Lisäksi päivittäin joko maksetaan tai saadaan vakuus, joka vastaa avointen sopimusten käypien arvojen muutosta (variation margin). Keskusvastapuoliselvityksessä olevat korkojohdannaiset esitetään nettona taseessa.


Muut kahdenvälisesti selvitettävät OTC- johdannaiset

OP Ryhmän ja muiden asiakkaiden välisiin johdannaiskauppoihin sekä sellaisiin johdannaiskauppoihin, joita asetuksen mukainen keskusvastapuoliselvitys ei koske, sovelletaan joko ISDA:n, Finanssialan Keskusliiton tai OP Ryhmän omaa johdannaisyleissopimusta. Näiden sopimusten perusteella johdannaisten maksuja voidaan netottaa transaktiokohtaisesti maksupäivittäin ja vastapuolen maksukyvyttömyys- ja konkurssitilanteissa. Sopimusehdoissa voidaan lisäksi vastapuolikohtaisesti sopia vakuuksista. Nämä johdannaiset esitetään taseessa bruttoperusteisesti.