OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

Velkoja ja omaa pääomaa koskevat liitetiedot


Liite 32. Velat luottolaitoksille


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Velat keskuspankeille 250 73
Velat luottolaitoksille

Vaadittaessa maksettavat


Talletukset 163 184

Muut velat 0 0
Yhteensä 163 184
Muut kuin vaadittaessa maksettavat


Talletukset 1 273 727

Muut velat 90 55
Yhteensä 1 363 782
Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille yhteensä 1 776 1 039

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.