OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 35. Velat asiakkaille


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Talletukset

Vaadittaessa maksettavat


Yksityiset 26 202 24 652

Yritykset ja julkisyhteisöt 16 011 13 749

Yhteensä 42 213 38 401
Muut


Yksityiset 4 100 5 969

Yritykset ja julkisyhteisöt 2 462 2 980

Yhteensä 6 562 8 949
Talletukset yhteensä 48 775 47 350
Muut rahoitusvelat

Vaadittaessa maksettavat


Yksityiset 12 11

Yritykset ja julkisyhteisöt 9 3

Yhteensä 21 14
Muut


Yritykset ja julkisyhteisöt 2 367 2 811

Yhteensä 2 367 2 811
Muut rahoitusvelat yhteensä 2 388 2 825
Velat asiakkaille yhteensä 51 163 50 175