OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 38. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat


Milj. e Keski-
korko %
31.12.2014 Keski-
korko %
31.12.2013
Joukkovelkakirjalainat 1,75 10 165 2,19 8 730
Asuntovakuudelliset joukkovelkakirjalainat (covered bonds)   7 811 5 892
Muut        
  Sijoitustodistukset 0,49 833 0,22 1 807
  Yritystodistukset 0,37 6 198 0,28 4 994
  Muut 1,71 14 0,57 101
Kaupankäynnissä omaan salkkuun sisältyvät (-)*   -66 -95
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat yhteensä   24 956 21 428
 
                               

* OP Ryhmän hallussa olevat omat joukkovelkakirjalainat on netotettu velkaa vastaan.


 

Merkittävimmät liikkeeseenlaskut vuoden 2014 aikana Nimellis-
määrä, milj. e
Korko-%
Pohjola Pankki Oyj  
  Pohjola Bank plc Issue of EUR 750,000,000 Floating Rate Instruments due 3 March 2017 under the EUR 15,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 750,0 EUB3M + 0,35%
  Pohjola Bank Plc Japanese Yen Bonds JPY 17,600,000,000 - Third Series (2014) 121,2 Kiinteä 0,303%
  Pohjola Bank plc Issue of EUR 750,000,000 1.125 per cent. Instruments due 17 June 2019 under the EUR 15,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 750,0 Kiinteä 1,125%
  Pohjola Bank Plc Japanese Yen Bonds JPY 42,400,000,000 - Fourth Series (2014) 292,0 Kiinteä 0,434%
  Pohjola Bank plc Issue of SEK 750,000,000 Floating Rate Note due September 2019 under the EUR 15,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 79,8 SES3M+0,52%
  Pohjola Bank plc Issue of EUR 750,000,000 2 per cent. Instruments due 3 March 2021 under the EUR 15,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 750,0 Kiinteä 2,000%
  Pohjola Bank plc Issue of CHF 300,000,000 1.000 per cent. Instruments due 14 July 2021 under the EUR 15,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 249,5 Kiinteä 2,000 %