Tilinpäätöslausuma

Olemme hyväksyneet osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain sekä lain talletuspankkien yhteenliittymistä tarkoittaman osuuspankkien yhteenliittymän (OP Ryhmän) toimintakertomuksen ja yhdistellyn tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Toimintakertomus ja tilinpäätös esitellään ja annetaan tiedoksi OP Osuuskunnan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle.

Helsingissä 10. helmikuuta 2015

OP Osuuskunnan johtokunta 

Reijo Karhinen           Tony Vepsäläinen

Carina Geber-Teir      Jari Himanen

Olli Lehtilä                 Harri Luhtala

Harri Nummela          Erik Palmén

Jouko Pölönen           Teija Sarajärvi