Asiakkuudet

Ryhmään kuuluvilla osuuspankeilla oli joulukuun lopussa 1,4 miljoonaa omistajajäsentä eli 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pohjola Pankin vähemmistöosakkaiden osakkeiden lunastuksen jälkeen OP Ryhmä on kokonaisuudessaan osuuspankkien jäsenten omistama. Osuuspankkien jäsenet voivat sijoittaa OP Ryhmän osuuspankkeihin oman pääoman ehtoisina Tuotto-osuuksina.

Kokonaisuudessaan osuuspankkien omistajajäsenten sijoitukset osuuspankkien Tuotto-, jäsen- ja lisäosuuksiin olivat joulukuun lopussa yhteensä 1,9 miljardia euroa (0,8).

Osuuspankkien arvioidaan maksavan Tuotto- ja lisäosuuksille korkoa vuodelta 2014 yhteensä 27 miljoonaa euroa (11). Tuotto-osuuksien tuottotavoite on 3,25 prosenttia ja se lasketaan sijoitusten tekopäivästä lähtien.

Osuuspankeilla ja pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin OP Pankki Oyj:llä oli joulukuun lopussa yhteensä 1,4 miljoonaa OP-bonusasiakasta.

Pankki- ja vakuutuspalveluiden keskittämisestä OP-bonusasiakkaille tammi–joulukuussa kertyneiden bonusten arvo oli yhteensä 189 miljoonaa euroa (182). Bonuksia käytettiin pankkipalveluihin yhteensä 86 miljoonaa euroa (88), varallisuudenhoitopalveluihin 12 miljoonaa euroa (11) ja vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 95 miljoonaa euroa (89). OP-bonuksia käytettiin 1 912 000 vakuutuslaskuun (1 783 000), joista 255 000 laskua (253 000) maksettiin kokonaan bonuksilla.

 

 

OP Ryhmän asiakasmäärä Suomessa oli joulukuun lopussa 4 284 000. Henkilöasiakkaiden määrä oli 3 848 000 ja yritysasiakkaiden määrä 436 000. Pankki- ja vahinko-vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena tilikaudella 72 000:lla 1 590 000:een.

Vahinkovakuutuksen etuasiakastalouksien määrä kasvoi tilikauden aikana 40 000 taloudella (46 000). Etuasiakastalouksia oli joulukuun lopussa 655 000. Etuasiakastalouksille annettiin tilikaudella 72 miljoonaa euroa keskittämisalennuksia.