OP Osuuskunnan hallinto

OP Ryhmän keskusyhteisön (OP Osuuskunta) varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 20.3.2014. Hallintoneuvostoon valittiin vuonna 2017 päättyväksi kaudeksi erovuorossa olleista jäsenistä uudelleen toimitusjohtaja Vesa Lehikoinen, professori Jaakko Pehkonen, toimitusjohtaja Ari Kakkori, rehtori Seppo Laaninen, johtava hoitaja Marita Marttila sekä teollisuusneuvos Timo Parmasuo. Hallintoneuvostosta ikäsäännösten takia eroavan professori Paavo Pelkosen tilalle toimikaudeksi 2014–2015 valittiin kehityssihteeri Raita Joutsensaari ja hallintoneuvostosta eroa pyytäneen toimitusjohtaja Seppo Pääkön tilalle toimikaudeksi 2014–2015 valittiin toimitusjohtaja Ari Väänänen. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 33 jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen professori Jaakko Pehkosen. Varapuheenjohtajiksi valittiin lehtori Mervi Väisänen ja toimitusjohtaja Vesa Lehikoinen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT–yhteisö KPMG Oy Ab, KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Raija-Leena Hankonen.

OP Ryhmän OP Osuuskunta -konsernin uudelleenorganisoinnissa johtamisjärjestelmän ytimen muodostavat kolme liiketoimintasegmenttiä: pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito.


Osana johtamisjärjestelmän uudistamista OPn keskusyhteisön hallintoneuvosto nimitti keväällä 2014 johtokunnan jäsenet. Johtokunnan kokoonpano 1.10.2014 alkaen:

Karhinen Reijo, pääjohtaja, johtokunnan puheenjohtaja
Vepsäläinen Tony, ryhmäpalvelut, johtokunnan varapuheenjohtaja

Geber-Teir Carina, identiteetti ja viestintä
Himanen Jari, ryhmäohjaus
Lehtilä Olli, vahinkovakuutus
Luhtala Harri, talous ja tasehallinta
Nummela Harri, varallisuudenhoito
Palmén Erik, riskienhallinta
Pölönen Jouko, pankkitoiminta
Sarajärvi Teija, HR

Johtokunnan sihteerinä ja lakiasioista vastaavana
johtokunnan varajäsenenä jatkaa Markku Koponen.

OP Osuuskunnan johtokunta ja Pohjola Pankki Oyj:n hallitus ovat 16.12.2014 hyväksyneet OP Ryhmää koskevan ryhmätasoisen viestintä- ja tiedonantopolitiikan (disclosure policy). Ryhmätasoinen viestintä- ja tiedonantopolitiikka korvaa Pohjolan 17.12.2013 julkaistun tiedonantopolitiikan. Viestintä- ja tiedonantopolitiikka on julkaistu OP Ryhmän internetsivuilla op.fi > OP Ryhma > hallinnointi.