OP Ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset

OP Ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 181 osuuspankkia (183) konserniyhtiöineen, OP Osuuskunta -konserni ja Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

OP-Pohjolan uusi nimi on OP. Pankki-, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoitotoiminnat ovat jatkossa kaikki OP-brändin alla. OP-Pohjola-ryhmän uusi nimi OP Ryhmä otettiin käyttöön 1.1.2015 alkaen. Samassa yhteydessä Keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n nimi muutettiin OP Osuuskunnaksi.

Koillis-Savon Seudun Osuuspankki on sulautunut 28.2.2014 Pohjois-Savon Osuuspankkiin.

Juuan Osuuspankki on sulautunut 31.3.2014 Joensuun Seudun Osuuspankkiin, jonka toiminimi sulautumisen yhteydessä on muuttunut Pohjois-Karjalan Osuuspankiksi.

Itä-Uudenmaan Osuuspankki ja Porvoon Osuuspankki ovat 9.12.2014 hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Itä-Uudenmaan Osuuspankki sulautuu Porvoon Osuuspankkiin, jonka toiminimi muutetaan Itä-Uudenmaan Osuuspankiksi. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin suunniteltu ajankohta on 31.7.2015.

OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennejärjestelyjen ja organisaation juridisten rakenteiden toteutusvaihtoehtojen suunnittelu ja selvitystyö jatkuu. Rakennejärjestelyiden jatkosuunnittelun yhteydessä arvioidaan myös mahdollisuutta eriyttää OP Ryhmän keskuspankkitoiminnot, jotka tällä hetkellä ovat osana Pohjola Pankki Oyj:tä, omaksi OP Osuuskunnan täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Jatkossakin OP Ryhmän pankkitoiminta kuuluu kokonaisuudessaan keskinäisen vastuun piiriin lainsäädännössä määritellyllä tavalla. Näiden tarkemmasta toteutustavasta tai aikataulusta ei ole tehty päätöksiä.

Pohjola-konsernissa suunnitellaan toteutettavaksi OP Ryhmän keskusyhteisön tekemän ostotarjouksen mukaisesti rakennejärjestelyjä, joissa mm. vahinkovakuutus- ja varainhoitosegmentit siirretään pois Pohjola-konsernista ryhmän keskusyhteisön suoraan omistukseen. Varainhoidon osalta siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Lisäksi Helsingin OP Pankki Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n liiketoimintoja tullaan yhdistämään yhteisen johdon alle. Rakennejärjestelyillä ei ole välitöntä vaikutusta OP Ryhmän liiketoimintasegmenttien raportointiin.

OP Ryhmä on hankkinut suomalaisille verkkokaupoille maksupalveluja tarjoavan Checkout Finland Oy:n.

OP Ryhmä on valmis tukemaan POP-pankkeja niiden tulevaisuutta koskevien ratkaisujen selvittämisessä ja toteuttamisessa. POP Pankki -ryhmään kuuluvan pankin siirtyminen OP Ryhmään edellyttää aina siirtyvän pankin aloitetta. POP-Pankkien mahdollisen liittymisen OP Ryhmään tulee olla myös OP Ryhmän ja sen jäsenpankkien edun mukaista.

POP Pankki -ryhmään kuuluvat Osuuspankki Poppia, Laihian Osuuspankki ja Multian Osuuspankki ovat päättänneet liittyä OP ryhmään itsenäisinä osuuspankkeina. Osuuspankki Poppian osuukunnan kokous päätti asiasta 18.11.2014, Laihian Osuuspankin osuuskunnan kokous 15.1.2015 ja Multian Osuuspankin ylimääräinen osuuskunnan kokous 29.1.2015.

POP Pankki -ryhmään kuuluva Keiteleen Osuuspankki ja OP Ryhmään kuuluva Pielaveden Osuuspankki ovat 15.10.2014 hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Keiteleen Osuuspankki sulautuu Pielaveden Osuuspankkiin, jonka toiminimi muutetaan Nilakan Seudun Osuuspankiksi. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin suunniteltu ajankohta on 31.5.2015.