Palvelukanavat

OP Ryhmän palveluverkosto koostuu monikanavaisesti verkko- ja mobiilipalveluista, puhelinpalveluista sekä maan kattavimmasta konttoriverkostosta. Oman palveluverkoston toimintaa tukee lisäksi laaja asiamies- ja kumppanuusverkosto, jonka merkitys on erityisen suuri vahinkovakuutusten myynnissä.

Asiakaskäyttäytymisen muutos ja yleinen asiakkaiden arjen digitalisoituminen muuttaa merkittävästi tulevaisuudessa finanssitoimijoiden tapaa kohdata asiakas. OP Ryhmä on monin tavoin varautunut tähän muutokseen. Kehittämisinvestoinnit mobiili- ja verkkopalveluiden kehittämiseen ovat kasvaneet merkittävästi.

Konkreettisena ilmentymänä muutoksesta finanssipalveluiden käyttö on siirtymässä yhä enenevässä määrin mobiililaitteisiin. Vastauksena asiakaskäyttäytymisen voimakkaaseen muutokseen OP Ryhmä perusti Digitalisointiratkaisut-yksikön kehittämään mobiilipalveluita sekä verkkopalveluiden myynnillisyyttä ja käytettävyyttä. Digitalisointiratkaisut-yksikön palveluksessa oli joulukuun lopussa lähes 100 henkilöä.

Maksaminen ja kaupan palvelut ovat alue, jossa digitalisaatio etenee kenties kaikkein nopeimmin. OP Ryhmä vahvisti edelläkävijyyttään digitaalisissa maksamisen palveluissa hankkimalla suomalaisille verkkokaupoille maksupalveluja tarjoavan Checkout Finland Oy:n koko osakekannan. Palvelun avulla verkkokauppa voi tarjota asiakkailleen laajan maksuvalikoiman. Palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa pankkien maksunapit, korttimaksut ja luotolliset maksutavat.

Tilikauden lopulla Checkout Finland Oy palveli lähes 10 000 suomalaista verkkokauppaa ja on verkkomaksujen välittäjänä asiakasmäärältään Suomen suurin. OP Ryhmä haluaa kaupalla edistää suomalaista verkkokauppaa ja sen maksujenvälitystä. Yhdessä Pivo-mobiilisovelluksen kanssa OP Ryhmä pystyy nyt tarjoamaan kaupalle ja yrittäjälle kilpailukykyiset maksamisen ja ostamisen palvelut, jotka yhdistävät verkon, mobiilin ja kaupan liiketoiminnan perustan.

OP-mobiilipankin käyttäjämäärä kasvoi tilikaudella 77 prosenttia 540 000:een. OP Ryhmän Pivo-mobiililompakkosovellusta on ladattu joulukuun loppuun mennessä yhteensä yli 450 000 kertaa. Pivo-mobiililompakko on nopeasti noussut käyttäjiensä tiheimmin käyttämäksi palvelukanavaksi: yli 30 prosenttia käyttäjistä avaa sovelluksen joka päivä. Verkkopankin käyttäjämäärien kasvu on tasaantunut, lähes 80 prosenttia aktiivisista asiakkaistamme käyttää verkkopankkia.

OP Ryhmällä on puhelinpalvelukeskukset Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Tampereella ja Vaasassa. Tilikauden lopussa puhelinpalvelukeskusten palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa 425 henkilöä. Tilikaudella palvelukeskuksiin tuli 1,9 miljoonaa vastattua sisäänsoittoa ja niistä soitettiin asiakkaalle sekä vastattiin verkkoviestiin yhteensä 715 000 kertaa.

Ryhmällä on valtakunnan laajin konttoriverkosto. Joulukuun lopussa ryhmällä on yhteensä 456 toimipaikkaa (485).