Pohjola Pankin osakkeiden hankinta

OP Osuuskunta (ent. OP-Pohjola osk) on toteuttanut helmikuussa 2014 julkistamansa ostotarjouksen ja saanut välimiesoikeuden päätöksellä omistusoikeuden kaikkiin Pohjola Pankki Oyj:n osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6§:n mukaisesti. Kaupankäynti Pohjola Pankki Oyj:n A-sarjan osakkeilla päättyi välimiesoikeuden päätöksen seurauksena 29.9.2014 ja osake poistettiin Helsingin Pörssistä 30.9.2014. OP Osuuskunta on merkitty ainoana osakkeenomistajana Pohjola Pankki Oyj:n osakasluetteloon 7.10.2014. Pohjola Pankki Oyj:n osakkeet poistettiin 28.11.2014 arvo-osuusjärjestelmästä.

Välimiesoikeuden lunastusmenettelyjen kesto on lunastuslautakunnan mukaan keskimäärin noin kuusi kuukautta. Pohjolan vähemmistöosakkeita koskeva lunastusmenettelyn arvioidaan tämän perusteella kestävän kokonaisuudessaan vuoden 2015 alkupuoleen saakka. OP Osuuskunta on maksanut lunastushinnan riidattomana pidetyn osuuden Pohjolan vähemmistöosakkaille 29.10.2014.