Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa OP Ryhmän arvoja ja strategiaa, jonka mukaan vastuullisuus on tiivis osa liiketoimintaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu ryhmän arvoille, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle. Strategian mukaisesti OPn vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa niin asiakkaille kuin henkilöstölle. Yhteiskuntavastuun toimenpiteissä huomioidaan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu.

Lue lisää OPn Vuosi 2014-raportista ja OP Ryhmän Yhteiskuntavastuun GRI-tiedot-liitteestä, jotka muodostavat GRI G4 -ohjeiston mukaisen vastuullisuusraportin.