Vuoden 2015 näkymät

Euroalueen talous kasvaa edelleen hitaasti ja on altis häiriöille Euroopan keskuspankin keveästä rahapolitiikasta ja muista talouskasvua tukevista toimenpiteistä huolimatta. Myös Suomen talouskasvun arvioidaan olevan edelleen heikkoa, vaikka vienti on kääntynyt hitaaseen kasvuun. Kansainvälisen politiikan jännitys aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomen taloudelle ja hidastaa Suomen toipumista taantumasta.

Vaatimaton talouskehitys yhdistettynä kansainvälisen politiikan jännitteisiin heikentävät finanssialan kasvuodotuksia. Historiallisen matala korkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja. Vakavaraisuutta ja kannattavuutta parantavien toimenpiteiden merkitys kasvaa toimintaympäristön muutosten ja sääntelyn kiristymisen takia.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuonna 2014. Tulosarvion merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät matalan korkotason vaikutuksiin, saamisten arvonalentumisiin sekä epäedullisiin sijoitusympäristön muutoksiin.

Kaikki tässä toimintakertomuksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.